Aktuellt Bokningsläge

Banan är öppen för spel på hål 1-9 med provisoriska greener och tees. Slagmatta på fairway är obligatoriskt. Bärbag gäller. Bollränna alla dagar, greenfee 150:-.