Gäst

Banan är öppen för spel på hål 1-9 med provisoriska greener och tees.

Slagmatta på fairway är obligatoriskt. Bärbag gäller.

Bollränna alla dagar, greenfee 150:-.