BANINFORMATION

Som ni alla säkert märkt och upplevt är våra greener på banan långt ifrån normal standard då vi råkat ut för kraftigt svampangrepp med påföljande skador. Efter analyser av greenerna av Botaniska Analysgruppen konstaterades ett kraftigt angrepp av Pythium, en svamp som är mycket snabb i sin utveckling och kan ge svåra skador bara på någon dag.

Det viktigaste av allt i nuläget är att läka skadorna så gott det är möjligt inför vintern. Lyckas vi inte med detta finns de givetvis kvar till våren och då tar det lång tid innan skadorna är borta.

En skötsel- och åtgärdsplan inför vintern har tagits fram, som nu omgående skall påbörjas.

För att så långt som möjligt försöka säkerställa att vi återigen har fina greener redan tidigt under nästa säsong har vi vid ett extrainkallat AU-möte beslutat följande:

  • Banan stängs för spel på ordinarie greener från och med den 21/10 2019, banstatusen blir då ”vinterbana”.
  • Green, hål 12, stängs från och med den 8/10 2019. Hålet spelas då med ”vintergreen”.
  • Reducerad greenfee, 200 kr, fram till och med den 20/10 2019.
Det är givetvis tråkigt och beklagligt när en bana som vår, där vi historiskt har haft fantastiskt fina spelytor råkar ut för så här svåra svampangrepp, men med nämnda skötselplan för den närmsta tiden har vi stort hopp om att vi alla kan spela på fina greener när vi öppnar för spel säsongen 2020.

Lennart Lindström, Thomas Rosenberg, Richard Edvinsson, Ninni Karlsson, Göran Olofsson, Johnny Nilsson.