INFORMATION FRÅN BANKOMMITTÉN

Under 2017 har bankommittén, representanter för styrelse, tävlingskommitté och bankonsulenten från SGF haft en genomgång av banan som utmynnat i ett måldokument för utveckling av vår bana. Utgångspunkten har varit att anpassa banan för normalspelarens spelstandard utan att för den skull ta bort utmaningarna för de bästa spelarna. Dokumentet innehåller både små enkla förändringar samt större ingrepp exempelvis ombyggnad av green och tee. 

Läs mer i dokumentet "Banförändringar" nedan.

Följande förändringar kommer att genomföras inför säsongen 2018

Hål 3. Plantera två träd vid sidan av höger bunker. Fälla två träd närmast fairway efter andra fairway-bunkern.

Hål 4. Klippa ut fairway på vänster sida fram till kanten till pumphuset. Plantera åtta träd i luckan i trädraden efter fairway-bunkrarna på höger sida.

Hål 5. Fälla yttersta tallen till vänster i dungen.

Hål 7. Fälla björkarna på höger sida mellan fairway och vägen på Lommakull.

Hål 9. Lägga igen den första fairway-bunkern och jämna ut kullen.

Hål 11. Ett skydd sätts upp för att minimera risken att spelarna träffas av bollar från 10:an

Hål 13. Fälla två träd på hitsidan om lilla bron för att få en bättre alternativ spelväg.

Hål 15. Lägga igen bunkern längst bak på vänster sida om green.

Hål 18. Ta bort den understa grenen i dogleg vänster sida och fälla träden vid vägen.