Marknads kommittén

Jag heter Nicklas Ingeltorp och är ordförande i vår marknadskommitté. Vår kommitté behöver fler ideella krafter, som kan engagera sig i arbetet med att på ett positivt sätt marknadsföra vår klubb både internt och externt. Är Du intresserad? Kontakta mig på telefon 0723 701219 eller via e-mail nicklas.ingeltorp@stenarecycling.se

Nicklas Ingeltorp

Ordförande

Johnny Nilsson

Morgan Karlsson