Valberedning

Kontakta oss om Du har några synpunkter inför val av styrelse och kommittéledamöter.

Pekka Malm

Ordförande

Ann Christine Almsjö

Ebbe Johansson