Veterangolf

Max 1 person per 10 kvadratmeter!

Max 1 person per 10 kvadratmeter!

Följande gäller för spel "Vintergolf"

1. En person åt gången går upp i restaurangen.

2. Sprita händerna.

3. Fyll i ditt scorekort och ange slag enligt ditt Hcp. Behåll och ta med ditt scorekort.

4. Fyll i startlistan med ditt namn om du vill betala tävlingesavgift 20:kr. Lägg pengarna i lådan.

5. Gå ut och lämna plats åt nästa.

6. Stanna ute ,träna (frivilligt) i väntan på spelordning som meddelas 10:50

 OBS Ny starttid 11:00 för Vintergolfen

7. När du spelat färdigt , sprita händerna summera scorkortet och lägg på anvisad plats.

(Åke tar hand om korten)

Håll en klubblängds avstånd (minst driver).

Tyvärr är Kajs Café stängt tillsvidare.

Vi spelar hål 1-9 gula teekulor och 10-18 röda teekulor. Slag-matta är obligatorisk på finklippta  ytor. Får användas överallt utom i vattenhinder. Löpande start.

Marianne och Rickard är tävlingsledare. Åke Persson delger resultaten och justerar HCP tabellen.

Tävlingsavgift 20 kr och prisutdelning nästkommande tävlingsdag.

Tvätta och sprita händerna var rädda om varandra.

                                                                                        Veterankommiten