Miljöpolicy

I vår Golfklubb...

• arbetar vi i harmoni med naturen och med ett förståndigt utnyttjande av naturresurserna
• utför vi ett aktivt och kontinuerligt miljöarbete
• bidrar vi målmedvetet till miljöförbättringar inom alla delar av klubbens verksamhet.

Vår målsättning är att...

• ha god hushållning med naturresurserna samt minska miljöpåverkan från vår utrustning
• följa lämplig miljölagstiftning både lokalt och internationellt
• bevara mångfalden och skydda golfbanans natur och miljö
• utbilda och informera i miljöfrågor• arbeta efter klubbens miljöplan

Vi är övertygade om att golf och natur går att kombinera på ett för alla positivt sätt.