Miljöplan

Miljöplan

Den 20 december 2004 spikade förbundsstyrelsen SGF:s miljövision och de strategiska miljömål som ligger till grund för det utvidgade miljöarbete som startar under 2005. 

Landets golfklubbar har bland annat under ett antal år inspirerats att upprätta natur- och miljöplaner. Ett 50-tal klubbar har belönats med Miljödiplom för sitt arbete. 

En golfklubb kan ses som "ett mindre företag" med aktiviteter, som med rätt målsättning och planering, kan genomföras så att värdefulla "bidrag" tillkommer miljön. Golfklubbarna har stora möjligheter att positivt medverka i arbetet med att förverkliga intentionerna i Agenda 21.

En golfklubb som eftersträvar att bedriva sin verksamhet med mesta möjliga miljöhänsyn behöver inte radikalt förändra sitt arbete. En miljöplan skall redovisa hur arbetet genomförs inom de flesta verksamhetsområden i en golfklubb.

Miljödiplom 

Miljödiplom har delats ut sedan 1999. Nedan finner du information om vad som krävs för ett diplom.

För att få ett miljödiplom krävs att;

  • Klubben har en Miljöpolicy och en Miljöplan.
  • Miljöpolicyn skall vara antagen av årsmötet.
  • Miljöplanen skall vara upprättad i samråd med externa organisationer och myndigheter.
  • Genomförandet av miljöplanen har påbörjats och det finns medlemmar i klubben som deltar aktivt i miljöarbetet.
  • Miljöpolicy och Miljöplan skickas till SGF:s bankonsulent för bedömning.


Skogaby Golfklubb erhöll sitt Miljödiplom 2006.