Historik

En bana i ständig förändring under 20 år.

Höst 2013

Höst 2013

1992


Kiosken kom på plats men var i stort behov av renovering vilket genomfördes. Efter som banan var anlagd på åkermark var vi i stort behov att plantera träd på strategiska platser utefter banan. Ett arbete som vi fortfarande prioriterar för att göra banan intressantare.  Arbetet med trädplanteringen har vi de senaste åren skördat frukterna av. Hjälpsådd av greenerna var också ett prioriterat område. Vår maskinpark bestod av genomgående begagnade maskiner.

1993

Vi inventerade behovet av förändringar på banan som vi successivt genomfört. Det här året anlade vi en transportväg mellan hål 8 och hål 11. Hål 7 snyggades upp för bättre framkomlighet. Dränering av hål 1 och 11 blev nödvändigt denna regniga sommar.

1994

Arbetet med träd prioriterads detta år vilket resulterade i nyplantering med ca 500 träd. Vi fick en ny bro framme vid 13:e green till glädje för många spelare. Hjälpsådd av greener och tee gjordes regelmässigt ett antal år för att förstärka tillväxten som var svag under denna period.

1996

Nya gångsystem växer fram. Fairwaybunkern längst fram till vänster på hål 3 tas bort. Vänster greenbunker och fairwaybunkern på hål 16 läggs igen.

1997

Nu investerar vi i nya maskiner för att främst tillgodogöra oss ny teknik för att öka kvalitén främst på greenerna. Investeringen på 750 000 kr bestod av en hjälpsåmaskin en djupluftare och en traktor som redskapsbärare och rotorklippare. En ny transportbro installerades över bäcken mellan 15 och 16. Ett drygt tiotal fairwaybunkrar omformades för att våra maskiner skulle kunna utnyttjas effektivare.

Våren det året var det sämsta på 25 år med stora skador som följd varför vi inte kunde öppna greenerna förrän den 14 Maj.

1998

Rangebyggnationen slutfördes med bland annat 5 nya utslagsplatser under tak. Hål 2 fick en gång vidsidan om tee. Problem med svaga greener forsätter så våra nya maskiner utnyttjas för fullt.

1999 - 2000

Mjukspikarna gör sitt intåg på Skogaby. Gallring sker av träd runt greener för att få mer ljus och luft som skall stimulera grästillväxten. Plantering av träd fortsätter med bland annat stöd från Alve Strandbergs donation.

Greenerna har undre hela tiden varit ett bekymmer varför vi planerade en större åtgärd under år 2000 för att försöka komma tillrätta med problemet. Vi införskaffade dornar som gjorde 3cm stora hål i greenerna som sedan fylldes med mulldressning .

2001

Vi ägnade extra stor uppmärksamhet åt våra greener med lånade maskiner från Båstad GK.

Den kraftiga åtgärden med mulldressning år 2000 gav ett mycket bra resultat och som blev starten till att våra greener är så bra som idag. Ändrade skötselprogram har också gett effekt.

Vi investerade i en ny Toro fairwayklippare och bytte ut vår greenklippare. Vår bana fick för första gången besök av vildsvin. Det tog våra banarbetare minst 120 timmar att återstalla banan. Nytt elstaket sattes upp för att förhindra nya besök.

2002

Greenerna öppnades den 29 Mars. Ny strategi för att förbättra greenerna genom ökad luftning och dressning samt ett varierande program för gödsling. Investering för året blev ett nytt vertikalaggregat och en ny greenklippare.

2003 - 2004

Investering i maskiner som greenvältar och greendressare skall bidra till bättre greener. Vi bygger en ny bro till ettans utslag samt utökar övningsområdet. Gallring av träd har skett på många ställen.

2005

Under FSB riks släppte vi upp ruffarna som ni säkert märkte. Banan fick en annan karaktär. Både spelare som domare uppskattade åtgärden. Men vi vågade inte behålla den höga ruffen. Ny har vi tagit en medelväg som vi försöker bibehålla.

2006

Efter ett rekord långt spelår (3:e Jan) kan vi konstatera att alla åtgärder genom åren bär frukt. Vi får mycket beröm för vår välskötta bana men det gäller att inte slå sig till ro. Vi har testat och utvärderat olika maskiner för ev. framtida investeringar. Nuvarande skötselplan fungerar mycket bra varför vi beslutar att fortsätta på den inslagna vägen med dressning, luftning och vertikalskärning.

Under året fokuserade vi på miljöåtgärder när det gäller olika typer av avfall och andra miljöåtgärder för ett miljöcertifikat.

Planen för byte av sand i greenbunkrar fortsätter med hål 1 och 9, parkeringen fick el och belysning.

2007

En resumé över året:

  • Plats för avblåsning av skor och vagnar
  • Björkar på hål 3 och 17 blev nedtagna
  • Renovering av greenbunkrar på hål 2, 3 och övningsbunkern.
  • Dränering vi tee 14
  • Greenområdet på hål 7 blev klippvänligare och snyggare
  • Bollskydd på tee på hål 13 byggs och bollautomaten flyttades under tak.
  • Toaletterna i shopen och kiosken blev renoverade
  • Kansli fick nytt golv och målning av väggar.
  • Gamla stubbar har frästs bort samt trädröjning för en spelvänligare bana

2008

Bunkrar på hål 7 och 9 läggs igen.

2009

- Nya Tee-kulor med möjlighet till att slänga avbrutna peggar infördes
- Gången vid 12:ans tee iordningställs
- Husvagnsparkering iordningställs
- Toaletten vid hål 14 byggs efter många års diskussioner.
- Elöversyn som resulterar i en ny värmepumpsanläggning som beräknas avsevärt sänka våra elkostnader.

2010

Vi har i alla år haft Toro som maskinleverantör. I år gör vi ett byte till John Deere. Behovet var tre nya maskiner bunkerkratta, greenklippare och fairwayklippare till ett värde av 1mkr.