Styrelsemöten våren 2017

Styrelsen har planerat in följande möten våren 2017:

 

AU-möte   Styrelsemöte
     
24 januari   7 februari
21 februari   28 februari
7 mars   21 mars
4 april   10 april
9 maj   15 maj (även årsstämma AB)
7 juni   13 juni