Arvsfonden

Skogaby Golfklubb har fått stöd för Ombyggnation av klubbhusområde.

Skogaby Golfklubb vill starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För att undanröja fysiska hinder i miljön behöver klubben tillgänglighetsanpassa för att underlätta framkomligheten till klubbhus, parkering, övningsgreen och drivingrange. Ytorna ska asfalteras så att alla får samma möjligheter till att delta och ta sig fram obehindrat. Syftet med anpassningen är framförallt för att få igång lägerverksamhet för Handigolfare då föreningen nyligen byggt tillgänglighetsanpassade övernattningsboenden för just det ändamålet. Dock har det visat sig att grusstigar inte är funktionellt, utan mer av ett hinder. För att nå målgrupperna och göra det bästa av kommande verksamhet samarbetar klubben med det kommunala handikapprådet, DHR Halmstad-Hylte-Laholm och FUB Laholm. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna veckan har arbetet med att förbereda för asfalteringen påbörjats.

Idag fredagen den 28 oktober är asfalteringen i full gång.