Spela

Spel sker på vintergreen och vintertee på hål 1-9 med obligatorisk slagmatta på klippta spelytor. Bollränna gäller. 

Vagnförbud råder om man inte har läkarintyg.