Aktuellt Bokningsläge

Spel sker på vintergreen och vintertee på hål 1-9 med obligatorisk slagmatta på klippta spelytor. Bollränna gäller. OBS! VID FROST ÄR HELA BANAN STÄNGD!