Teckenförklaring

Alla mått i guiden till framkant green. Alla mått på banan till centrum green.