Tävling- Regel- och Hcp- kommittén

Tävlingskommittén ansvarar för klubbens tävlingsprogram, samt regel- & handicapfrågor. Har du några frågor, gå in under fliken fråga tävlingskommittèn och ställ frågan.

Vi hälsar alla golfare välkomna till en ny tävlingssäsong och hoppas att så många som möjligt tar chansen att spela tävlingar under året!

Förutom Klubbmästerskapet spelas alla tävlingar med flera handicap klasser, så du tävlar alltid på dina villkor.

Anmälan görs enklast på golf.se, alternativt på kansliet eller golfterminalen i klubbhuset och skall göras senast kl. 24:00 tre dagar före tävling. Anmälan som inte strukits före denna tid är bindande och anmälningsavgift skall erläggas.

Anmälningsavgiften är 100 kr per spelare, och betalas på tävlingsdagen till kansliet när du hämtar ut ditt scorekort.

Startlistan anslås i klubbhuset och visas på internet senast kl. 15.00 två dagar före tävlingen. Efteranmälan eller avanmälan p.g.a. skada eller liknande, görs till respektive tävlingsledare eller kansliet.

Gemensam prisutdelning för alla klasser sker direkt efter tävlingen. Preliminärt klockslag anslås i klubbhuset på tävlingsdagen. Alla pristagare måste närvara eller ha ett förutbestämt ombud.

Resultatlista publiceras på golf.se och i klubbhuset.

För kompletta regler och mer information se under fliken ”Tävlingsbestämmelser"

TELEFONNUMMER TILL TÄVLINGSEXPEDITIONEN: 0721-828 175