Handicap

GRUNDFÖRUTSÄTTNING

Det huvudsakliga syftet med handicap är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Handicapsystemet är unikt för golfen och saknar motsvarighet i någon annan idrott.

Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt.  

Tävlingskommittén ansvarar för att klubbens medlemmar har ett rättvisande hcp. Kommittén har dessutom ett övergripande ansvar, utöver medlemmens eget, att göra hcp-justeringar när så behövs.

Klubbens medlemmar skall, då hcp-påverkande rond spelats, själva tillse att hcp justeras (via klubbens terminal, Internet eller klubbens reception).