Skogaby GK:s lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

Gränsen för out of bounds vid green på hål 1 och till vänster om hål 2 definieras av belagda allmänna vägen samt hål 18 vid green av belagd väg inkl. kantsten. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen eller kantstenen.

Vattenhinder hål 1 (Regel 26)

Sidovattenhindret på vänster sida av hål 1 är oändligt. Spel är förbjudet ur säkerhetssynpunkt på
rangesidan av vattenspegeln.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Gul/svarta bågar som visar avståndet 150 meter till mitten av green är oflyttbara hindrande föremål.
  2. När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för staketet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under staketet.
  3. Den obelagda ytan mellan vägen och out of bounds på hål 16 och 17 är ett oflyttbart hindrande föremål och tillhör vägen.
  4. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med skydd eller stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
    Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.  

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.  

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3. 

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag