Resultat Herrgolf 2018

P.g.a den nya datalagsförordningen (GDPR) får vi inte lägga upp pdf-listor med namn på hemsidan. 

Herrgolfresultaten kommer därför att finnas hos Richard i shopen.