TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Tävlingsbestämmelser

Tävlingar spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken.
Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. För klubbens medlemmar fordras att medlemsavgiften är betald.

Fullvärdiga medlemmar i Holms GK, Rydö Gk och Tönnersjö GK betalar EJ tävlingsgreenfee. Laholm GK betalar 200 kr.

Transportmedel
Vid tävling krävs intyg. 

Anmälningsavgifter
Singeltävling 18 hål: 100 kr.
Lagtävling: 200 kr/par (100 kr/spelare).
Undantag: Vid speciella tävlingar kan avgiften vara högre.

Omfattning och spelform
Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap    +8 till 17
Klass B handicap 17,1 till 36
Klass C handicap 36,1 till 54

I lagtävlingar får deltagare bara tillgodoräkna sig max 36 i exakt hcp
TL kommer att reducera handicapen för en eller båda spelarna för att uppfylla kravet.  

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Tee i klubbtävlingar
Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.

Undantag:
Tävlingar vars bestämmelser föreskriver annat.
Pojkar till och med det år de fyller 12, damer och herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, dessa kan välja att spela från orange respektive rött.  

Anmälan
Anmälan kan ske via Min Golf, på anslagstavlan i klubbhuset eller till kansliet. Anmälningstidens utgång är klockan 12:00, tre dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan - Överanmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Särskiljning 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 osv. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning 
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat, då spelaren lämnat det till tävlingsledaren och släppt det.

Prisutdelning
Sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.  Tävlingsledning får ej vara ombud.

 2020-02-03
 Tävlingskommittén

Tillägg med anledning av Covid-19:

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor för Skogaby GK Gäller från och med 1 juli 2020

 I ett nytt avsnitt 1.18 som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all tävlingsverksamhet under rådande coronapandemi.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 gäller även för tävlingsspel.

Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken och Skogaby GK:s tävlingsbestämmelser.

Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)

All resultatrapportering sker via On Tag scorekort (app finns att ladda ner gratis).

Spelaren får ut sitt förtryckta scorekort av tävlingsledaren, därefter anger spelaren själv sin hålscore på scorekortet plus markörens, markören behöver ej underteckna scorekortet.

När du har spelat och ni är överens om scoren knappar du in den i din telefon i On Tag och scorekortet läggs på anvisad plats för arkivering.
Det räcker att en i bollen har On Tag appen och rapporterar bollens score.

Betalning

Sker via swish, inga kontanter mottages.

Information

Varje tävlingsledning eller tävlingsledare ska informera och delge deltagarna om vad som gäller för tävlingsspel enligt spel- och tävlingshandboken avsnitt 1.18 och ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19.

Skogaby GK

Tävlingskommittén