Skogaby Golf 2025, från ett nu-läge till ett ny-läge

Lämna förslag och idéer

Förslagslåda

Styrelsen har presenterat att ett förändringsarbete måste till i klubben. Det handlar om att gå från ett nu-läge till ett ny-läge. Projektet har tills vidare arbetsnamnet ”Skogaby Golf 2025, från ett nu-läge till ett ny-läge”. Detta projekt ska inte enbart styrelsen äga utan varje medlem måste tänka till vad som behövs göras från att ta oss från nu-läget till ny-läget. Här finns möjlighet att lämna in förslag via hemsidan eller helt enkelt lämna förslaget i förlsagslåda vid receptionen. Styrelsen kommer att administrera detta och vid ordinarie årsmöte i höst kommer årsmötet att besluta vad vi går vidare med och hur vi gör det.


Du måste fylla i alla fält märkta med stjärna.