Välkommen till våra sidor om våra företagspartner på Skogaby Golfklubb.

Våra samarbetspartner är viktiga för oss i vår verksamhet och ger goda förutsättningar till en livaktig klubb som komplement till Er alla våra gäster och medlemmar.

Vi hoppas ni vill gynna våra samarbetspartner så de har nytta av att vara en viktig länk i vårt klubbliv!

Lycka till med Golfsäsongen 2023 - Styrelsen på Skogaby Golfklubb

Marknadskommittén på Skogaby Golfklubb

Vi arbetar för att knyta kontakter och skapa goda relationer mellan Skogaby GK och olika samverkanspartners.

Som samverkanspartner kan du eller ditt företag tillsammans med klubbens marknadskommitté skapa ett eller flera av våra förmånliga sponsorpaket. 

Varje år bjuds alla samverkanspartners in till den sponsorgolf som genomförs under hösten - en uppskattad tävling där klubben vill visa sin tacksamhet för varje enskilds samverkanspartners bidrag. 

Är du eller ditt företag intresserad av att stöjda Skogaby GK? -
Ta kontakt med klubbens marknadsansvarig: Ulf Bjärhov , info@annelundstrailers.se  0708-518930 eller  info@skogabygk.se . 0430-60190 

#skogabygolfklubb-näraförmånga

Välkommen som samverkansparter till Skogaby GK du också! 

Marknadskommittén 

Ulf Bjärhov 

Tommy Oppenheimer 

Patric Axtelius