LOKALA REGLER

TILLFÄLLLIG LOKAL REGET - SKOGABY GOLFKLUBB

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt, i samband med detta får bollen rengöras, genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

  • Begränsningar för lättnadsområdets läge:

    • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och

    • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Tävlingskommittén


 

LOKALA REGLER

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Out of Bounds (Regel 18.2)
En boll som blir liggande på eller bortom vägen vid green på hål 1, till vänster om hål 2 eller vid green hål 18 inkl. kantsten är out of bounds.

Pliktområde (Regel 17)
Det röda pliktområdet på vänster sida hål 1 som bara är definierade på en sida är oändliga. Området bortom vattenspegeln som är markerat med röda pinnar med grön topp är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar
 - spelaren,
 - klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 - ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Onormala banförhållande (Regel 16.1)
1.Mark under arbete (MUA)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
b. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
c. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.

2. Oflyttbara tillverkade föremål
a. Gul/svarta bågar som visar avståndet 150 meter till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
b. Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
c. När spelaren tar lättnad enligt Regel 16 för staketet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart tillverkat föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under staketet.
d. Ytan mellan vägen och out of bounds på hål 16 och 17 är en del av vägen, lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

Godkända SGF Halland 2021-03-29