STYRELSE SKOGABY GOLFKLUBB

Johnny Nilsson
Johnny Nilsson
Ordförande
Håkan Thörn
Håkan Thörn
Vice Ordförande
Petra Filipsson
Petra Filipsson
Sekreterare
Jerker Jacobson
Jerker Jacobson
Ledamot
Lennart Hvied
Lennart Hvied
Ledamot
Christin Carlsson
Christin Carlsson
Ledamot
Ida Rosenberg
Ida Rosenberg
Ledamot
Ebbe Johansson
Ebbe Johansson
Ledamot