KOMMITTEER

Kommitteeansvar

Steve Bengtsson
Tävlingskommittéen
Jeanette Eriksson
Junior / Elit Kommittéen
Mikko Persson
Bankommittéen
Fredrik Olsson
Bankommittéen
Ulf Bjerhov
Marknadskommittéen
Per Svanberg
Veterankommittéen
Lars-Göran Karlsson
Fastighet/Fixarklubb
Pekka Malm
Fastighet/Fixarklubb